Tabla nutricional | Pescados

PESCADOS Calorías Proteínas Lípidos Hidratos de Carbono
Almeja 73 10,2 2,5 2,2
Anguila 264 11,8 23,7 0,1
Arenque 174 17,7 11,5 0
Atún 158 21,5 8 0
Bacalao 122 29 0,7 0
Caballa 170 17 11,1 0
Boquerón 96 16,8 2,6 1,5
Calamar 68 12,6 1,2 0
Dorada 80 19,8 1,2 0
Gallo 78 16,2 0,9 1,2
Gamba 65 13,6 0,6 2,9
Lenguado 82 16,9 1,7 0,8
Lubina 82 16,6 1,5 0,6
Salmón 176 18,4 12 0
Mejillón 66 11,7 2,7 3,4
Merluza 71 17 0,3 0
Mero 80 17,9 0,7 0,6
Sardina 124 15 4,4 1

Horario 

de Lunes a Viernes:

 

Mañana: de 08,00 a 14,00

Tarde : de  16,00 a 20,00

 

Sabado:

Mañana: de 08,00 a 14,00